09 nov

Drænasfalt spules rent i Søborg

Der er tryk på vandet, når vi renser asfalten grundigt efter jordarbejde i et af Søborgs boligområder.

På Solnavej i Søborg ligger et boligområde, der er ved at få separeret regnvand og kloakvand. Der bliver gravet op til nye regnvandsledninger, og det giver bunker af jord. Tunge maskiner kører derfor jævnligt med meget jord på den lange vej. Og det efterlader jord på vejen og risiko for en våd, glat vej.

På vejene omkring boligområdet ved Kildebakke Station ligger der drænasfalt, som er porøst og ligger løst. Fordelen ved drænasfalt er, at regnvandet siver ned og ud til siden i stedet for at lægge sig som vandlag på vejen. På den måde mindskes risikoen for, at bilens hjul glider på den våde kørebane.

Vi højtryksrenser for en ren og sikker vej
Når de tunge maskiner kører på vejen, bliver jorden på dækkene presset ned i asfalten. Det stopper de mange små hulrum, så vandet ikke kan sive væk fra vejen, og det giver risiko for akvaplaning.

Vores højtryksrenser på Volvo-lastbilen er derfor kommet på arbejde i Søborg. En gang om ugen spuler vi vejene rene efter jordkørslen, så de små hulrum ikke stopper til. Det er ikke bare pænt for området – det er også sikrere for de bilister, der benytter vejen.

Andre nyheder