IMG_2125[1]

Faxe Kalk

“Stevns Miljø Service gør vores og kommunens veje rene omkring Faxe Kalk anlæg, når vi har kørt med kalk i vores lastbiler. Det har de gjort i mere end 10 år, og vi er meget glade for samarbejdet. Stevns Miljø Service sørger for, der er rent og pænt og gør jobbet til aftalt tid.

Vi har en god dialog om tingene og finder ud af, hvornår opgaverne skal løses. Vi har netop indgået en ny 3½ års kontrakt med Stevns Miljø Service, hvor opgaverne fremover skal løses med deres nye fejebil. Den er et resultat af, at de lytter til vores behov og er pligtopfyldende.”

– Niels Ove Pedersen, brudmester hos Faxe Kalk

IMG_2029

Aarsleff, Team Ølby

“Vi har i ca. 2 år brugt Stevns Miljø Service til at feje veje i forbindelse med gravearbejde. Det er en god oplevelse at samarbejde med dem, fordi de overholder aftaler og udfører et godt stykke arbejde.

Jeg er meget tilfreds med Stevns Miljø Service og anbefaler dem gerne til andre.”

– Arne Rasmussen, formand hos Aarsleff, Team Ølby

Fejebil_StevnsKommune2

Stevns Kommune

“Vi har hyret Stevns Miljø Service ind i år (2015) til 3 gange almindelig gadefejning på større veje og steder, hvor der ligger en hel del skidt. Det er steder, hvor vi ikke selv kan komme med vores lille fejemaskine. Tidligere har vi brugt Stevns Miljø Service til ad hoc-opgaver, og vi får en fantastisk god service.

Stevns Miljø Service laver et godt stykke arbejde og giver samtidig god information om, hvad der er blevet lavet. Bøggild er en rar mand, der gerne kommer med forslag til, hvad der kan laves uden at have en forventning om, at vi også køber ydelsen. Når han kører, holder han desuden øje med f.eks. huller i vejen og ødelagte vejbrønde og melder det ind til mig.

Jeg vil helt sikkert anbefale Stevns Miljø Service, arbejdet er i orden, og han passer samtidig på sine maskiner og er forsigtig med materiellet, så det altid er i orden.”

– Caroline Bartholin, driftsleder hos Stevns Kommune