Når du får fejet din vej eller plads jævnligt, kan du nyde godt af et præsentabelt udtryk for din virksomhed eller dit område. Og samtidig glæde dig over, at fejningen højner sikkerheden, da risikoen for akvaplaning ved våde veje mindskes.

Vejen kan blive smattet og glat af jord og blade, og det øger risikoen for at glide. Ved jævnlig fejning hjælper du dig selv, dine ansatte og andre, der færdes i området til en sikker kørsel.

Jord og blade på vejen forsvinder ned i vores kloakker og stopper dem. Og når vi samtidig får meget nedbør, belaster det vores kloakker og øger risikoen for vand i vores kældre. Når vi fejer med jævne mellemrum, mindsker vi risikoen for tilstoppede kloakker og vand uønskede steder.

Fejning gavner både over og under vejen – og giver området et visuelt pænt udtryk.

Stevns Miljø Service udfører mange typer fejeopgaver. Typiske opgaver er:

 • Langs kantsten
 • På vejbaner og nødspor
 • På parkeringspladser
 • Havneområder
 • Ved asfaltarbejde
 • Rengøring af procesindustriområder
 • Rengøring efter jordarbejder
 • Fjerne ukrudt langs kantsten
 • Højtryksrensning af fast underlag, f.eks. vejbaner, pladser og lagerhaller
 • Højtryksrensning af f.eks. maskiner og facader

Vi har to fejebiler i vores garage:

 • En Volvo FM330 med Beam S9000 fejeaggregat, rotorclean højtryksaggregat og højtrykslanse. Den kan feje til venstre og højre samtidig. Rotorclean aggregatet kan højtryksrense op til 250 bar og i en bredde af 2,5 meter. Højtrykslansen er med 50 m. slange.
 • En Scania 94 P220 med Bucher Schörling Optifant 70 fejeaggregat. Den kan feje til venstre eller til højre.

Begge maskiner har frontkoste, som kan monteres med forskellige koste afhængig af opgaven, f.eks. ukrudtsbørste.

Vi fejer altid med vand for at dæmpe støv m.v., og med vandtanke på henholdsvis 4.600 liter og 2.000 liter på bilerne kommer vi langt på en opgave.

Skal vi feje for dig?
Ring på 23 46 77 74 og få et uforpligtende tilbud på, hvordan Stevns Miljø Service kan hjælpe med din fejning.