15 okt

Under siloer på Korsør Havn

Stevns Miljø Service kommer vidt omkring med fejemaskinerne, og en gang om måneden går turen til Korsør Havn. Her fejer vi under og rundt om Dongs siloer for at mindske støvgener i området.

Det er hyggeligt at gå en tur på Korsør Havn – og det skal det gerne blive ved med at være. Derfor har BW Havneservice hyret Stevns Miljø Service til at feje området under og rundt om Dongs siloer. De har ikke selv maskinerne til opgaven, men området skal fejes jævnligt for at mindske det støv, der ellers vil flyve rundt i luften.

Med jævnlig fejning er det fortsat en god oplevelse for både besøgende i Korsør og beboerne i området at færdes på havnen.

Andre nyheder